Underworld cda

Międzynarodowy Komitet Lekarski w Lourdes należy odróżnić od utworzonego przez dra Valleta Międzynarodowego Zrzeszenia Lekarzy w Lourdes (Association Médicale Internationale de Lourdes – AMIL). Jest to rodzaj zawodowej organizacji lekarzy. Wydaje ona ważny i godny lektury „Bulletin de 1’Association Médicale Internationale de Lourdes”. Biuletyn ten ukazuje się co trzy miesiące w języku francuskim, włoskim, angielskim […]