JAŚNIEJSZE PISANIE

„Kiedy para wodna się oziębia, staje się deszczem. Następuje kon­densacja. Wiatr przenosi parę wodną ponad górami. Woda na deszcz pochodzi z oceanów. Krople zwiększają się i spadają jako deszcz. Pod­grzewanie oceanu przez słońce powoduje parowanie wody. Kiedy para wodna wydobywa się z oceanu, oziębia się i kondensuje w postaci ma­łych kropelek wody”.Pomimo że powyższe stwierdzenia są poprawne, nie opisują po­prawnie kolejności zdarzeń w przyrodzie. W wyniku tego cytowana wypowiedź musi dopiero zostać uporządkowana przez czytelnika, tak aby wyjaśnienie to miało jakiś sens. Ponadto w tym fragmencie niepo­trzebnie często powtarzają się słowa, co częściowo wynika z niewłaści­wej kolejności. A oto zmodyfikowany wariant tego wyjaśnienia — zasadnicze idee są takie same, zmieniona została natomiast ich kolejność. Teraz odpowiadają one porządkowi zdarzeń w przyrodzie. Dzięki temu uzyskujemy znacznie lepiej zrozumiałe i czytelne wyjaśnienie zjawiska deszczu.