Zagadkowa przerwa 1913-1945

Przy przeglądaniu oficjalnej listy uzdrowień zaskakuje następujący fakt: otóż ta lista uzdrowień i lista ich kościelnych potwierdzeń wykazują dużą lukę między pozycją 40 (Marie Fabre: uzdrowiona 26 września 1911, kościelne potwierdzenie cudu 8 września 1912) i pozycją 41 (Henriette Bressolles: uzdrowiona 3 lipca 1924, kościelne uznanie cudu 26 października 1956). Nasuwa się pytanie: czy między rokiem 1911 a 1924 nie było w Lourdes żadnych cudownych uzdrowień? Dlaczego uzdrowienie Henriette Bressolles dopiero 33 lata później zostało przez Kościół uznane za cud?

Fakty

Specjaliści zajmujący się historią Lourdes zauważają tę dziwną lukę: „Począwszy od 1913 przez 33 lata Kościół nie przeprowadzał już żadnych badań. Dopiero od 1946 nastąpiły nowe potwierdzenia kościelne”129. Należy wyraźnie powiedzieć: w czasie 33-letniej przerwy uzdrowienia się dokonywały, lecz dopiero począwszy od 1946 były one potwierdzane jako cuda. Potwierdzone zostały uzdrowienia z następujących lat:

  • 1924 Henriette Bressolles
  • 1930 Lydie Brosse
  • 1937 s. Marie-Marguerite Capitaine
  • 1937 Louise Jamain
  • 1938 Francis Pascal
  • 1943 Gabrielle Clauzel
  • 1945 Yvonne Fournier