PRAWDZIWE WNIOSKI

Pomimo iż rozumowanie dedukcyjne jest podstawą wszelkiego myślenia, nie gwarantuje ono jednak prawdziwości wniosków w rze­czywistym świecie. Rozważmy na przykład następujący sylogizm.Rozumowanie jest poprawne, ale czy wniosek jest prawdziwy? Czy Willigowie rzeczywiście są hałaśliwi i prostaccy? Byłoby to prawdą tylko wtedy, gdybyśmy wiedzieli, że rzeczywiście wszyscy mieszkańcy Mullinsburga są hałaśliwi i prostaccy. Aby jednak móc się o tym prze­konać, musielibyśmy znać wszystkich w Mullinsburgu. Pojawia się za­tem poważny problem dotyczący przesłanki 2. Prawdopodobieństwo, że wszyscy mieszkańcy Mullinsburga są hałaśliwi i prostaccy, jest bar­dzo małe, ponieważ ludzie są bardzo różni .