OSOBA ZADOWOLONA

Osoba, która jest ogól­nie zadowolona ze sposobu uprawiania polityki przez obecnego pre­zydenta, będzie miała pozytywne skojarzenia z tym słowem. Będzie skłonna wziąć udział w głosowaniu; być może będzie — zgodnie z sugestią na plakacie — głosować na Parkera. Jeśli jednak ma kry­tyczny i nieufny stosunek do urzędu prezydenckiego, to jej reakcją na zachętę może być cyniczne: „A niby dlaczego miałbym to ro­bić?”  Słowo pokój jest jeszcze bardziej abstrakcyjne. Jednej osobie może się kojarzyć z okresem chwilowego zawieszenia broni, w czasie które­go produkuje się broń nuklearną. Dla kogoś innego słowo to może ozna­czać pełen nadziei okres, kiedy staramy się dojść do porozumienia i wyeliminować broń nuklearną. Z terminem „pokój ludzie wiążą różne znaczenia.