NIEPOROZUMIENIA W SPORACH

Osoba, która zawsze miała dobry zawód, może nie zwrócić uwagi na słowo praca na plakacie. Jednak dla kogoś, kto jest bezrobotny lub niezadowolony ze swojej pracy, może być ono na tyle interesujące, że zastanowi się, czy rzeczywiście nie głosować na Parkera, aby pomóc w walce z bezrobociem.Nieporozumienia w sporach i debatach często biorą się z tego, że każda ze stron w inny sposób definiuje pewne kluczowe słowa. W ta­kich sytuacjach ważne jest wyjaśnienie znaczenia używanych termi­nów. Jeśli różnice w rozumieniu znaczeń są głęboko zakorzenione w umysłach dyskutantów, to mogą uznać dyskusję za trudną lub wręcz niemożliwą. Należy mimo to podjąć próbę wyjaśnienia znaczeń, aby zmniejszyć ryzyko nieporozumienia.