Przycinanie tuji kiedy

Szczególnie potrzebne są sala rentgenowska oraz laboratorium badań histologicznych. Bardziej skomplikowane przypadki kieruje się na dalsze badania do instytutów uniwersyteckich. W Biurze Badań Naukowych przechowywane są też akta uzdrowionych. Drugą instancję badającą stanowi Międzynarodowy Komitet Lekarski w Lourdes (nazywany także Międzynarodowym Komitetem Medycznym w Lourdes). Ten przeważnie w Paryżu obradujący Komitet składa się z utworzonej przez […]