SŁOWA O NIEOSTRYCH GRANICACH

Z tego punktu widzenia nie tylko pomi­dor jest owocem, ale także ogórek, orzech czy zielony groszek.Czy jacht jest domem? Czy wigwam jest domem? Jak długi i gruby musi być sznur, aby można go było nazwać liną? Czy kamień użyty do rozbicia skorupy orzecha jest młotkiem? Czy dojrzały bambus jest drze­wem? Jest przecież dostatecznie wysoki i gruby, aby można go było uznać za drzewo. Jednak botanicy klasyfikują bambus jako rodzaj tra­wy, ponieważ jest pusty w środku i przypomina trawę także z innych cech. Widzimy zatem, że konieczna jest znajomość rozmaitych sposo­bów definiowania słów w rozmaitych sytuacjach i umiejętność prawi­dłowego stosowania tych definicji.Niektóre słowa reprezentują duże grupy czy klasy przedmiotów i działań. Trudno niekiedy dokładnie określić ich granice, i stąd nieporo­zumienia.