POJĘCIA ABSTRAKCYJNE

Kiedy ktoś pokazuje na drzewo mówiąc: „To drzewo zakwitnie wio­sną”, prawdopodobnie dość dokładnie wiemy, co ma na myśli. „To drze­wo” jest rzeczywiste i nie jest dokładnie takie samo jak inne drzewa we wszechświecie. Przypuśćmy jednak, że zaczynamy obserwować podo­bieństwa pomiędzy „tym drzewem” i innymi drzewami. Może ono na­stępnie zostać pogrupowane razem z innymi drzewami, na przykład klo­nami, ponieważ wszyskie drzewa zaliczające się do tej grupy mają po­dobne liście, kwiaty, nasiona, pień i kształt. Idea „klonu” staje się czymś abstrakcyjnym, uogólnioną ideą wszystkich drzew tego typu.Oczywiście istnieje wiele rodzajów drzew — dąb, wiąz, grab, sosna i inne. Wszystkie należą do szerszej i jeszcze bardziej abstrakcyjnej grupy: „drzewa”. Wszystkie drzewa należą do szerszej klasy przedmio­tów zwanych „roślinami”, która zawiera trawy, mchy, porosty, rośliny morskie i inne.