Jak odkwasić ziemię

Zwłaszcza w przeprowadzanych procesach beatyfikacyjnych, Kościół posługiwał się określonymi zasadami i kryteriami rozstrzygającymi o uznaniu jakiegoś zdarzenia za cud i ogłoszeniu tego. Oprócz heroiczności życia duże znaczenie w dyskusjach nad wyniesieniem na ołtarze miały dowody dokonania cudów. Wobec filozofii i teologii oświeceniowej, o których szczególnie ostrym krytycyzmie może świadczyć tytuł jednego z głównych dzieł niemieckiego […]