NIEOSTROŚĆ FAKTÓW

Pewnego dnia w ten ustalony fakt wkrada się nieostrość. Idziemy na przedstawienie i widzimy iluzjonistę, który puszcza jabłko z ręki. Ku naszemu zdumieniu, jabłko unosi się do góry zamiast opaść na dół. Jest to sprzeczne ze znanym nam prawem ogólnym. Stajemy się po­dejrzliwi. Co on zrobił z tym jabłkiem? Może do jabłka przywiązana jest nitka, za którą pociąga pomocnik iluzjonisty.Przypuśćmy jednak, że zamiast jabłka ktoś trzyma balon wypełnio­ny helem. Kiedy balon zostaje puszczony, unosi się zamiast opaść. W takim wypadku, ogólne zdanie dotyczące opadania przedmiotów po­winno zostać w jakiś sposób zmienione, na przykład taki:1.  Przedmioty (z wyjątkiem balonów wypełnionych helem) pusz­czone z ręki spadają na ziemię. albo2.  Przedmioty prawie zawsze spadają na ziemię, kiedy zostaną pusz­czone z ręki.