WIĘKSZOŚĆ UOGÓLNIEŃ

Większość uogólnień, o których ludzie sądzą, że są absolutnie praw­dziwe, ma ważne wyjątki. Na przykład ktoś mógłby uznać następujące uogólnienie za absolutnie prawdziwe, gdyż wydaje się mieć charakter definicji: „Doba ma dwadzieścia cztery godziny”. Naukowcy odkryli jednak, że prędkość obrotowa Ziemi stopniowo zmniejsza się. Mają poważne podstawy do przypuszczenia, że kiedyś doba będzie trwała znacznie dłużej niż dwadzieścia cztery godziny. Skamieliny dowodzą, że przed milionami łat dni były krótsze od obecnych o wiele godzin. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z takich wyjątków od ogól­nych reguł. W przeciwnym razie prawdopodobne jest popełnianie błę­dów w rozumowaniach.