WYKAZYWANIE FAŁSZYWOŚCI

Te fakty w końcu przekonały ją, że rozumowanie męża było prawidłowe.Proces polegający na wykazywaniu fałszywości pewnych stwier­dzeń przez znajdowanie sprzeczności jest ważnym narzędziem rozu­mowań. Na przykład, kiedy prawnik zadaje pytania świadkowi strony przeciwnej, stara się podważyć jego zeznanie przez wskazanie w nim sprzeczności. Jeśli świadek nie potrafi wyjaśnić tej sprzeczności, jego zeznanie staje się mniej wiarygodne. Historia dotycząca Abrahama Lincolna z czasów, kiedy był jeszcze młodym prawnikiem, jest ilustracją metody posługiwania się sprzecz­nością w procesach sądowych. Jego klient został oskarżony o kradzież konia ze stajni. Świadek oskarżenia twierdził, że widział, jak oskarżony wyprowadza nocą konia ze stajni.