SŁOWA I ZDANIA

Słowa i zdania są rdzeniem rozumowań; bez nich nie bylibyśmy ludźmi. Jasny, zrozumiały język umożliwia zakomunikowanie innym wyników naszego kreatywnego procesu rozumowania. Oni z kolei nad¬budowują nowe informacje na swojej wiedzy i komunikują to innym. Ten proces ma charakter „reakcji łańcuchowej” i powoduje, że nasza wiedza wzrasta. Z tego powodu jednym z głównych sposobów na usprawnienie rozumowania jest zwiększenie umiejętności językowych.Rozważmy zdanie; „Zdjąć samolot jest za ciemno”. Wydaje się bez sensu. Czy można jednak dodać jakieś znaki przestankowe, aby temu zdaniu można było przypisać jakiś sens? Pomyśl nad tym chwilę, zanim będziesz czytać dalej.Spróbujmy w ten sposób: „Zdjąć samolot? Jest za ciemno! Nagle zaczyna to mieć sens. Słowa „zdjąć” używamy tu w nieco żargonowym sensie — chodzi nam o zrobienie zdjęcia, a nie oczywiście o „prze­chwycenie” samolotu. Zdanie: „Zdjąć samolot jest za ciemno jest niepoprawne gramatycznie. Jednak kiedy w odpowiednie miejsca wsta­wimy znak zapytania i wykrzyknik, staje się jasne, że autor tych słów ma na myśli to, iż nie da się zrobić zdjęcia samolotu, ponieważ jest już zbyt ciemno.