BRAK NIEZBĘDNEJ INFORMACJI

  1. Czy Sid jest w piątej klasie? Prawdopodobnie nie. Jeśli Sid ma osiem (około) lat, najprawdopodobniej jest w trzeciej klasie, nie w pią­tej. Jednak Sid może być wyjątkowo zdolny i mógł zostać przeniesiony wcześniej do wyższej klasy. Albo jeśli Mary ma więcej niż sześć lat, Sid może mieć więcej niż osiem. W obu tych sytuacjach istnieje pewna (niezbyt duża) możliwość, że Sid jest w piątej klasie. niż na faktach. Takie opinie wyrastają z doświadczeń oceniającego i tego, co uważa za dobrą i złą partię baseballu.Brak nam tu informacji niezbędnej do udzielenia sensownej odpo­wiedzi. Każda odpowiedź byłaby w gruncie rzeczy pozbawiona sensu. W takiej sytuacji nie powinniśmy czuć się zobligowani do poszukiwa­nia odpowiedzi, gdyż jest to niemożliwe. Lepiej powiedzieć po prostu: „nie wiem”.Zauważ, że przy udzielaniu odpowiedzi na te pytania możliwe było uzyskanie z informacji zawartych w zadaniu nowej wiedzy przez lo­giczne wnioskowanie.