TREŚĆ ZADANIA

Z treści zadania wynika, że „najmłodsze dziecko jest o połowę młod­sze od swojego brata”. Wiemy już, że najmłodszym dzieckiem jest chło­piec. Nie może być nim Sid, ponieważ jest o dwa lata starszy od Mary. A zatem to Tim jest najmłodszym dzieckiem i — skoro jest o połowę młodszy od Sida — ma od czterech do czterech i pół roku. Te odpowiedzi wydają się dość prawdopodobne.Czy Tim umie mówić? Z doświadczenia wiemy, że praktycznie wszystkie dzieci w wieku czterech lat potrafią już mówić. Jednak Tim może być głuchy, niemy albo tak upośledzony umysłowo, że jeszcze nie nauczył się mówić. Możemy zatem jedynie powiedzieć, że prawdo­podobnie Tim umie mówić, ale że może również być inaczej