WIĘKSZOŚĆ WYPOWIEDZI

Większość wypowiedzi musi mieć charakter probabilistyczny stwierdzający prawdopodobieństwo zajścia jakiegoś zdarzenia. Na ogół brak nam bowiem pewnych danych i wygłaszane stwierdzenia nie mogą być uważane za absolutnie pewne.Ale uwaga! Wiemy, że „najmłodsze dziecko jest o połowę młodsze od swojego brata”. Skoro mowa o jego bracie, wynika z tego, że w rodzinie musi być dwóch chłopców, a zatem jedna dziewczynka.Ten nowy fakt, który mogliśmy przeoczyć na początku, dostarcza informacji, która umożliwia nam stwierdzenie z większą pewnością, ze Sid to imię chłopca. Wydaje się zatem prawie pewne, że w rodzinie Scrogginsów jest dwóch chłopców i jedna dziewczynka.. Ile lat ma każde z dzieci? Wiemy, że Mary jest w pierwszej kla­sie. Zazwyczaj dzieci w Stanach Zjednoczonych idą do pierwszej klasy w wieku około sześciu lat, jeśli jednak rok szkolny dobiega końca, Mary może mieć około siedmiu lat. Sid, który jest o dwa lata starszy, ma zatem około ośmiu, a być może około dziewięciu lat.