PO IMIONACH

Ilu jest chłopców? Ile dziewczynek? Imiona dzieci dostarczają tu wskazówek. Na podstawie naszych doświadczeń i pamięci wie­my, że Tim i Sid to imiona chłopców, a Mary to imię dziewczynki. Jest zatem dwóch chłopców i jedna dziewczynka. Czy jednak możemy być absolutnie pewni, że tak jest w istocie? Być może jednak nie. Niektórzy rodzice nadają dzieciom imiona, które mogą odnosić się zarówno do dziewcząt, jak i chłopców. Sid (od Sidney) jest zazwyczaj imieniem chłopca, ale może być także skrótem od imienia dziew­czynki, np. Sidelle. Niektóre dziewczynki mają na imię Sidney albo Sydney. Chłopcy prawie nigdy nie mają na imię Mary, ale może się zdarzyć dziewczynka o imieniu Tim. Nie możemy być zatem absolutnie pewni, że w rodzinie jest dwóch chłopców i jedna dziewczynka. Prawdopo­dobnie fest dwóch chłopców i jedna dziewczynka, ale pozostaje jeszcze ułamek możliwości, że jest jeden chłopiec i dwie dziewczynki — a jeśli ta rodzina lubi niezwykłe imiona, mogą to być trzy dziewczynki.