WNIOSKOWANIE Z FAKTÓW

Rozważmy następujący problem:Dzieci w rodzinie Scrogginsów mają na imię Tim, Mary i Sid. Sid jest o dwa lata starszy od Mary, która właśnie idzie do pierwszej klasy. Najmłodsze dziecko jest o połowę młodsze od swojego brata.Na podstawie tych informacji, postaraj się udzielić odpowiedzi na poniższe pytania. Postaraj się przeprowadzić logiczne wnioskowanie. Oszacuj stopień pewności każdej z odpowiedzi. Czy jesteś pewien, że twoje odpowiedzi są poprawne? Jakie jest prawdopodobieństwo, że okażą się prawdziwe?  Ile dzieci jest w rodzinie Scrogginsów?.  Ilu jest chłopców? Ile dziewczynek?  W jakim wieku jest każde z dzieci? Czy Tim umie mówić?Czy Sid chodzi do piątej klasy?Czy obaj bracia mogą rozegrać dobrą partię baseballu?Jeśli już udzieliłeś odpowiedzi na powyższe pytania, skonfrontuj swoje odpowiedzi z podanymi niżej rozumowaniami: liczby imion pozwala na udzielenie odpowiedzi, że w rodzinie jest trój­ka dzieci. Ta odpowiedź, otrzymana w wyniku liczenia, jest absolutnie pewna.