Cudowne uzdrowienia w okresie od 1875 do 1911

Cudowne uzdrowienia w Lourdes z biegiem lat były coraz wnikliwiej badane z punktu widzenia lekarskiego i kościelnego, dokładnie rejestrowane i poddawane krytycznej analizie. Zachowane listy uzdrowień nie są ułożone chronologicznie, ponieważ czasami kierowano się datą uzdrowienia (jak w wypadku opisanych już tu pierwszych siedmiu cudów w roku objawień), a innym razem używano daty uznania cudu przez Kościół. Niezwykły rozgłos wywołało uzdrowienie Fłamanda Pietera de Rud- dera, urodzonego 2 lipca 1822 w Jabbecke, pomiędzy Briigge a Ostendą (Belgia). Jest ono szczególnie godne uwagi: zalicza się je do uzdrowień w Lourdes pomimo tego, że nie dokonało się w tej miejscowości ani nie została użyta woda z Lourdes. Pieter de Rudder zaznał łaski uzdrowienia we flamandzkiej świątyni w Oostacker pod Gent poświęconej Matce Bożej z Lourdes.