Pnacza na balkon

Aktualnie obowiązuje następujący sposób postępowania: Pierwszą instancję badającą stanowi Biuro Medyczne w Lourdes wraz z przyłączonym do niego Biurem Badań Naukowych. Pierwszym miejscem zgłaszania się uzdrowionych jest Biuro Medyczne w Lourdes (Bureau Medical de Lourdes, w skrócie: BML). Tutaj uzdrowieni zgłaszają się w większości bezpośrednio po swoim uzdrowieniu. Po dokonaniu formalności rejestracyjnych i założeniu akt kieruje się […]