Wiara przenosi góry

Znaki i cuda, które dokonały się w Lourdes, są znane na całym świecie. Lekarze bezwyznaniowi, a także lekarze sceptycznie nastawieni do tych cudów mają możłiwos’ć wglądu we wszystkie akta i wzięcia udziału w rozmowach z uzdrowionymi. „Biuro Medyczne w Lourdes jest przede wszystkim instytucją naukową, do której każdy lekarz bez względu na rasę, wyznanie, kolor skóry czy zapatrywania filozoficzne ma wolny dostęp. Nikt tu nie pyta, co kto myśli, tylko czy jest lekarzem. Gdy już jest w Biurze, ma prawo wszystko widzieć i słyszeć i wyrazić. Biuro Medyczne w Lourdes i przyłączona do niego dekretem biskupa Tarbes i Lourdes, Pierre Marie Théasa, Narodowa Komisja Lekarska oferują wszystkim zainteresowanym przedstawicielom świata medycznego możliwość sprawdzenia i wgląd we wszystkie fakty i najnowsze badania. Również „przypadek Aimée Allopé”126 jest udokumentowany w aktach. Aimée Allopé miała od dzieciństwa słabą kondycję ogólną i była podatna na choroby. Aby nie dopuścić do zakażenia organów, musiano jej w wieku 26 lat usunąć chorą nerkę. Pomimo to po wielu latach wytwarzały się ciągle nowe złośliwe guzy i ropienie natury gruźliczej, tak że często konieczne były zabiegi operacyjne.