Pnacza na balkon

Aktualnie obowiązuje następujący sposób postępowania: Pierwszą instancję badającą stanowi Biuro Medyczne w Lourdes wraz z przyłączonym do niego Biurem Badań Naukowych. Pierwszym miejscem zgłaszania się uzdrowionych jest Biuro Medyczne w Lourdes (Bureau Medical de Lourdes, w skrócie: BML). Tutaj uzdrowieni zgłaszają się w większości bezpośrednio po swoim uzdrowieniu. Po dokonaniu formalności rejestracyjnych i założeniu akt kieruje się uzdrowionego na badania do Biura Badań Naukowych. W Biurze Badań Naukowych przeprowadza się pierwsze po uzdrowieniu badania. Obecni w Lourdes lekarze są informowani o terminie tych badań i na nie zapraszani. Uzdrowieni są proszeni o przybycie na ponowne badania do Lourdes w ciągu roku, a także o przedstawienie dokumentacji z badań ich lekarzy domowych. Jeszcze wielokrotnie po tych pierwszych badaniach są zapraszani na badania do Lourdes w celu stwierdzenia definitywności uzdrowienia. Wszystkie badania uzdrowionych przeprowadzane są w pomieszczeniach Biura Badań Naukowych. Zespół lekarzy w Lourdes ceni sobie współpracę i kontrolę biorących dodatkowo udział w badaniach swoich kolegów, którzy byli właśnie w Lourdes obecni lub też przyjechali specjalnie ze względu na jakiś interesujący przypadek. Wśród nich znajdują się chirurdzy, psychiatrzy, niezliczeni specjaliści różnych dziedzin medycznych, także medyczne sławy.