Przycinanie tuji kiedy

Szczególnie potrzebne są sala rentgenowska oraz laboratorium badań histologicznych. Bardziej skomplikowane przypadki kieruje się na dalsze badania do instytutów uniwersyteckich. W Biurze Badań Naukowych przechowywane są też akta uzdrowionych. Drugą instancję badającą stanowi Międzynarodowy Komitet Lekarski w Lourdes (nazywany także Międzynarodowym Komitetem Medycznym w Lourdes). Ten przeważnie w Paryżu obradujący Komitet składa się z utworzonej przez bpa Théasa Narodowej Komisji Lekarskiej i znakomitości nauk lekarskich. Międzynarodowy Komitet Lekarski w Lourdes jest instancją apelacyjną. Jest on często proszony o decyzję jako ostatnia i dodatkowa instancja w szczególnie złożonych przypadkach. Jego zadaniem jest również informowanie świata lekarskiego i odpowiednich gremiów kościelnych o rozwoju badań naukowych w dziedzinie medycyny ogólnej, sytuacji zdrowotnej oraz nowych zjawiskach i zagrożeniach chorobowych. Do obowiązków Międzynarodowego Komitetu Lekarskiego należy też określanie nowych kryteriów przydatnych do oceny uzdrowień, a także troska o dobre warunki higieniczne i uwzględniające psychikę chorych przygotowanie personelu zajmującego się chorymi w Lourdes.