GŁÓWNY SPOSÓB

Nie powinno się to jednak zdarzyć, ponieważ klisza była zapakowana w czarny papier, który ma zatrzymać wszelkie światło. A fakt, że czar­ny papier zatrzymuje światło, nie był do tej pory, po wielu latach do­świadczeń, kwestionowany. Mamy tu do czynienia z przykładem sprzeczności, która okazała się bardzo owocna: doprowadziła do waż­nego odkrycia. Maria i Piotr Curie przeprowadzili badania dotyczące tego zjawi­ska, i w blendzie smolistej emitującej przenikliwe promieniowanie od­kryli pewną substancję, mianowicie rad. W ten sposób, badając wyjątek od reguły, ponownie odkryli radioaktywność. Uogólnienia to główny sposób, w jaki uczymy się znaczenia słów. Na przykład słowo płyn reprezentuje dużą rodzinę materiałów, które mogą być przelewane. Zauważamy, że woda, benzyna, olej, alkohol, mleko, sok owocowy i wiele innych substancji ma tę właściwość; wszyst­kie zachowują się w podobny sposób.