Zamia kwiat doniczkowy

Lekarze, którzy od wielu lat pracują w Biurze Medycznym w Lourdes, na podstawie własnych doświadczeń, z pełną uczciwością wobec swej wiedzy fachowej i swojego lekarskiego sumienia mówią o tysiącach uzdrowień, które w Lourdes wydarzyły się od roku 185816. Z tych tysięcy w ciągu 150 lat wyzdrowień jako cuda potwierdzono zadziwiająco małą ich liczbę – tylko 65 przypadków. Kościół nie wymaga od nikogo wiary w cudowny charakter wyzdrowień w Lourdes, nawet jeśli zostały one potwierdzone. Pozostawia indywidualnej ocenie i wolności swoich wiernych decyzję o włączeniu tych cudów do ich osobistej historii wiary i wyciągnięcie z nich wniosków w stosunku do własnego życia, wiary i modlitwy. Wiele wyzdrowień nie zostało do tej pory nazwanych cudami, ponieważ uleczeni nie stawili się na badania, a przede wszystkim ponieważ nie stawili się na późniejsze badanie uzupełniające lub też nie przedłożyli wszystkich dokumentów wymaganych przez lekarzy czy dokumentów koniecznych do rozpoczęcia kościelnego procesu kanonicznego. Tak też wiele ważnych pytań pozostało bez odpowiedzi. W ocenie uzdrowień również czas odgrywa niemałą rolę. Chwilowe, ale ograniczone czasowo uśmierzenie bólu może być wprawdzie objawieniem łaski Bożej, nie jest jednakże przez Kościół określane mianem cudu.