W NIEKTÓRYCH KULTURACH

W niektórych kulturach ludzie dotykają się od czasu do czasu w trakcie rozmowy, chwytają za ramię i posługują się mnóstwem gestów. Niektórzy mówią głośno i przerywają innym. Z kolei członkowie innych społeczeństw mówią cicho, wykonują mało gestów i zachowują się po­wściągliwie. Dzieci zazwyczaj naśladują język gestów i styl mówienia rodziców, przyjaciół czy sąsiadów. Mogą także naśladować telewizję.Rozmowy często rozpoczynają się od uściśmęcia ręki. Niektórzy czynią to mocno, inni uważają, że uścisk dłoni powinien byc bardzo delikatny. Kiedy ludzie pochodzący z różnych kultur uścisną sobie ręce, mogą odnieść błędne wrażenie o drugiej osobie, ponieważ ich oczeki­wania nie zostały spełnione.