JĘZYK GESTÓW

Ci, którzy nie lubią ludzi innych narodowości czy kultur, powinni zadać sobie pytanie, czy nie jest to przypadkiem związane z innymi zwyczajami i innym znaczeniem mowy gestów. Jest bowiem oczywi­ste, że aby harmonijnie współżyć z innymi, należy poznać ich obyczaje i ich mowę gestów, i tę wiedzę brać pod uwagę.Język gestów może zmienić znaczenie słów. Na przykład słowo me wypowiedziane bez dodatkowych gestów jest zwykłą odpowiedzią na pytanie. Jednak kiedy towarzyszy temu tupanie czy walenie w stoł, ozna­cza to wysoce emocjonalne „absolutnie nie!” „Co” może być także wy­powiedziane ze wznoszącą się intonacją jako pytanie „me?” Krzywy uśmiech i ruch ręką towarzyszące temu „nie” mogą wskazywać na nie­dowierzanie. Albo przypuśćmy, że ktoś wycedzi „nie” z kwaśną miną. Może to znaczyć „koniec żartów” albo „już o tym wiem .