JĘZYK GESTÓW I ZWYCZAJE

Znacze­nie jest bardziej jasne, kiedy mające związek treściowy części zdania są odpowiednio w nim połączone.Mowa i pismo nie są jedynymi rodzajami języków, którymi posługują się ludzie przy przekazywaniu myśli. Skinienie lub potrząśnięcie głową często oznacza potwierdzenie lub zaprzeczenie. Inne gesty wyrażają uczucia. Słowa nie są konieczne, pomimo że prawdopodobnie mężczyzna „wzmocni” przekaz swych uczuć wypowiedzią, i    Uczucia są często nieświadomie wyrażane za pomocą języka gestów.Na przykład Pam lubi Sida, ale nie lubi Jima. Kiedy Jim się zbhza, az do ostatniej chwili udaje, że go nie zauważa. Kiedy z nim rozmawia, stoi w większej odległości, niż jest to konieczne. Jej ruchy są mało energiczne.