RODZAJ ROZUMOWAŃ

Stwierdzenie: „Ptak to zwierzę mające skrzydła i pióra” zawiera infor­mację o wszystkich ptakach, bez wyjątków. Jest uogólnieniem opartym na obserwacjach i definicji „ptaków”, otrzymanym metodą indukcji. Sylogizmy umożliwiają nam zastosowanie takich uogólnień do wielu szczególnych przypadków. Na przykład jeśli wiemy, że „przedmioty spadają na ziemię”, to możemy zastosować to uogólnienie, aby przewi­dzieć rnetodą dedukcji, że kamień, but, piłka czy dowolny inny przedmiot puszczony z ręki spadnie na ziemię. Wydaje się to bardzo proste, ponieważ nasz mózg błyskawicznie wykonuje operacje dedukcyjne, niemniej jed­nak jest podstawową częścią wszelkiego rodzaju rozumowań.