ZDOLNOŚĆ DO ROZUMOWANIA

Mowa gestów to podstawowy sposób komunikowania się wielu zwierząt. Na ogół wyraża proste emocje, jak złość, strach, radosc czy czujność. Obnażone kły i zjeżony ogon psa dość jasno pokazują nam jego uczucia. Warknięcie również stanowi pewien komunikat, ale na ogół język gestów jest dostatecznie zrozumiały.Ludzki język gestów nie tylko wyraża emocje i uczucia, ale może również dostarczyć informacji, na podstawie których formułujemy opinie o innych. Jednak wyrażenie złożonych treści wymaga słow. Bez komunikacji werbalnej nie bylibyśmy w stanie przekazywać treści, a zdolność do wyciągania wniosków byłaby znacznie ograni­czona. Nasza zdolność do rozumowania zostałaby okaleczona. Nie moglibyśmy przekazać przyszłym pokoleniom treści naszych o kryć; rozwój cywilizacji byłby niemożliwy.