FAKTY OCZYWISTE

Urzędy podatkowe posługują się takim rozumowaniem, aby wy­kryć oszustwa podatkowe. Podatnik może zadeklarować dochód w wy­sokości 50 tys. dolarów i darowizny na cele dobroczynne w wysokości 15 tys. dolarów. Urzędnikowi taka darowizna, w wysokości prawie jed­nej trzeciej dochodu, wydaje się zbyt duża. Jest to sprzeczne z powszech­nym doświadczeniem. W końcu ile osób oddaje trzecią część swoich dochodów na cele dobroczynne? Prawdopodobne jest zatem, że zezna­nie podatkowe zostanie gruntownie sprawdzone. Fakty, które wydają się oczywiste, nie muszą być automatycznie praw­dziwe. O wielu wiemy, że prawdopodobnie są prawdziwe, ale niektóre z nich nie są. Osoba obdarzona otwartym umysłem, starannie eliminują­ca sprzeczności, ma znacznie większe szanse odkrycia błędów w „fak­tach” i tym samym dojścia do poprawnych wniosków. W całej tej książ­ce, w wielu przykładach rozumowań zobaczymy, że wykrywanie sprzeczności jest najważniejsze dla logicznego rozumowania.