STYL PISANIA

„Słońce podgrzewa wodę w oceanie, powodując parowanie wody. Wiatr przenosi parę wodną ponad górami w głąb lądu. W miarę unosze­nia się pary wodnej ulega ona schładzaniu. Dlatego następuje konden­sacja pary wodnej; tworzą się malutkie kropelki, z których powstają chmury. Te kropelki mogą stać się na tyle duże, że spadają w formie deszczu”.Jasne, logiczne formułowanie wyjaśnień wymaga, by myśli prezen­towane były we właściwym porządku, bez luk.Niektórzy znani pisarze mają szczególny, chaotyczny styl pisania, co odpowiada wielu ludziom. Jednak zanim zdecydujemy się na naśla­dowanie tego stylu, warto nauczyć się pisać jasno i precyzyjnie, z za­chowaniem właściwego toku rozumowania. Eksperymenty warto odło­żyć na później, kiedy już nauczymy się przekazywać innym swoje my­śli jasno i precyzyjnie.