LUDZKA NIEŚWIADOMOŚĆ

Mogłoby się zdarzyć, że jakiś żartowniś umieścił nagrzewającą lampę z prawej strony samochodu albo że pan Moss cierpi na niezwy­kły rodzaj gorączki, który wywołuje uczucie ciepła prawej ręki. Jed­nak te niezwykłe sytuacje są bardzo mało prawdopodobne. Jeśli za­tem założymy, że nie mamy do czynienia z żadnymi nietypowymi oko­licznościami, wniosek pana Mossa wynika logicznie ze znanych mu przesłanek. W pewnym sensie ludzie widzący też są niewidomi wobec więk­szości zdarzeń w otaczającym nas świecie. Nie widzimy atomów, gra­witacji ani elektryczności; nie widzimy wydarzeń z przeszłości czy znacznie od nas odległych. Jednak posługując się logicznym rozumo­waniem, możemy odkryć fakty dotyczące niewidocznych obiektów lub wydarzeń, dokładnie tak, jak to uczynił pan Moss.