Sugestia papieska z roku 1905

Doprowadziła z jednej strony do gruntownego przekształcenia Biura Medycznego i jego metod pracy, ale z drugiej postawiła pytanie, którzy lekarze będą dopuszczani do badania uzdrowionych, a także do dyskusji i podejmowania decyzji. Poza tym ostatecznie musiało być wyjaśnione, jaka droga instancyjna powinna być przestrzegana i jak duża powinna być liczba głosów w wypadku podejmowania decyzji o tym, iż wyzdrowienie jest niemożliwe do wyjaśnienia przez medycynę. O tym, że mamy tutaj do czynienia z bardzo głęboką i zarazem jednak kontrowersyjną reorganizacją, można wywnioskować z faktu, iż tę papieską sugestię z 1905 r. zrealizowali dopiero w 1946 r. biskup Tarbes i Lourdes Pierre Marie Theas i ówczesny przewodniczący Biura Medycznego dr Leuret. Również zmiany polityczne nie były bez znaczenia dla Lourdes. Utrudniały one i opóźniały niektóre decyzje. 1 stycznia 1906, gdy doszło do rozdziału Kościoła i państwa, tzw. święty krąg w Lourdes został skonfiskowany przez państwo francuskie i w 1910 r. przekazany miastu Lourdes jako wieczysta dzierżawa (dokładniej: jedną jego część przekazano miastu, a drugą urzędowi opieki społecznej).