POJAWIENIE SIĘ NIEPOROZUMIEŃ

Ponadto różni ludzie nadają różne znaczenia tym samym słowom, w zależności od tego, gdzie się wychowali: na przykład w obcym kraju czy w wiejskim lub miejskim środowisku. Regionalizmy również czę­sto stanowią problem. Nieporozumienia pojawiają się także wtedy, kiedy słowa o różnej pisowni są wymawiane tak samo: right/write, pail/pale, died/dyed.Kontekst na ogół umożliwia nam ustalenie właściwych znaczeń, ale podwójne znaczenia pojawiają się na tyle często, że prowadzi to do nie­porozumień. Jeśli ktoś powie: „The customer’s always right”, to może być to interpretowane jako: „The customers always write”. Zna­czenie byłoby oczywiste, gdyby zdania te były napisane, a nie wy­mówione. Z jeszcze innym przykładem mamy do czynienia , kiedy „attacks on the mayor” zostało zrozumiane jako „a tax on the mayor”.