UWZGLĘDNIONE FAKTY

Rozważmy najpierw sytuację B (samochód zwrócony jest na północ). Ramię pana Mossa znajdowałoby się po wschodniej stronie samochodu i promienie słoneczne nie mogłyby go ogrzać, gdyż zasłaniałaby je karoseria samo­chodu. Ponieważ sytuacja B jest sprzeczna z faktem, że pan Moss po­czuł słońce na prawym ramieniu, musi być wykluczona. A zatem samo­chód nie porusza się na północ.Zgodna z faktami jest natomiast sytuacja A. Gdy samochód zwró­cony jest na południe, ramię pana Mossa może zostać ogrzane od za­chodu promieniami słonecznymi. Ponieważ możliwe są tylko dwa wy­kluczające się rozwiązania, pan Moss był w stanie wywnioskować, że poruszają się w niewłaściwym kierunku.Czy rozumowanie pana Mossa mogło być błędne? W rzeczywistych sytuacjach ludzie rzadko bywają pewni, że znają wszystkie niezbędne fakty.