LOGICZNE ROZUMOWANIE

Logiczne rozumowanie samo w sobie nie stanowiło wystarczającej podstawy do odpowiedzi na pytania . Potrzebne były dodatkowe informacje pochodzące z naszej pamięci. Jednak te dodatkowe infor­macje mają charakter probabilistyczny, więc nie można ich stosować całkowicie bezkrytycznie. Możemy jedynie stwierdzić, że nasze odpo­wiedzi są prawdopodobne.Większość rozumowań, z jakimi spotykamy się w życiu, ma taki właśnie charakter. Zazwyczaj same nasze rozumowania są poprawne. Jednak stopień niepewności dotyczący wniosków jest zdeterminowany przez rozkład prawdopodobieństw dotyczących założeń, na jakich opiera się rozumowanie. Rysunek  ilustruje taką właśnie sytuację. Isabel nie rozumie znaczenia stwierdzenia, że „prawdopodobieństwo, iż będzie padać, wynosi 50 procent”. Podobnie jej mąż Harry. W wyni­ku tego oboje wygłaszają błędne oceny.