Żółknięcie liści storczyka

Uzdrowienie duszy, otrzymanie łaski nawrócenia, odnowionego i pogłębionego życia z Chrystusem, powołania do stanu duchownego. Nie każdy z przybywających do Lourdes pielgrzymów stanie się – jak amerykański lekarz dr Alexis Carrel, który w 1912 r. otrzymał za swoje badania nad rakiem Nagrodę Nobla – świadkiem dokonującego się tuż obok niego cudownego uzdrowienia. Alexis Carrel pisał o tym: „Nigdy nie zapomnę tego wstrząsającego wydarzenia, kiedy zobaczyłem, jak duża, podobna do raka narośl na ręce robotnika ściągnęła się na moich oczach do rozmiarów małej blizny; nie mogę tego zrozumieć, ale nie mogę wątpić w to, co zobaczyłem na własne oczy”. Czy Boża miara cudów w Lourdes różni się od miary Kościoła? Trzeba założyć, że Bóg nie użył innych kryteriów niż te, którymi w swoich decyzjach posługuje się Kościół. Uzupełniając, można jednak chyba dodać: w ocenie Bożej liczba cudów jest z pewnością większa od tej uznanej i potwierdzonej przez Kościół. Historia cudów w Lourdes jest w tej książce jedynie małym wycinkiem wielkiego działania Boga w świecie, które z pewnością zawsze będzie towarzyszyło człowiekowi.