ROZUMOWANIE

Niewidomy mężczyzna, siedząc w samochodzie obok swojej żony, jest w stanie stwierdzić, że jadą w niewłaściwym kierunku? Jeśli tak, to jak to jest możliwe? Rozważmy następujący przykład: pewnego popo­łudnia niewidomy Arthur Moss siedział w samochodzie obok żony, Ela- ine, która prowadziła samochód. Jechali w kierunku położonego na pół­nocy Ridgetown. Kiedy pani Moss dojechała do skrzyżowania, na któ­rym miała skręcić na północ, pomyliła się i skręciła na południe. Po paru minutach pan Moss poczuł na prawym ramieniu słońce, z czego wywnioskował, że jadą na południe, a nie na północ. Powiedział o tym żonie, ale ona nie potraktowała poważnie jego uwagi. Skąd jej niewido­my mąż miałby to wiedzieć? Po przejechaniu dziewięciu mil zauważy­ła jednak, że miał rację, i zawróciła. Jak pan Moss doszedł do tego wniosku? Oto rozumowanie, jakie przeprowadził na podstawie zaobserwowanych obecnie i znanych już wcześniej faktów.