MODYFIKACJA STWIERDZENIA

Mówimy o „…prędkości zawodnika w konkurencji w zawodach”. Czy każda konkurencjajest wyścigiem? Skok o tyczce nim nie jest; ani skok w dal. Jim prawdopodobnie miał na myśli „prędkość zawodnika w biegu”.  Zwrot „ogólnie rzecz biorąc” oznacza „prawie za każdym razem, być może z nielicznymi wyjątkami”. Ale stwierdzenie Jima nie może być prawdziwe dla biegów długodystansowych, trwających godzinami. Czas potrzebny na przekazanie wyników maratonu jest z pewnością krótszy niż czas potrzebny na ukończenie biegu maratońskiego. A za­tem zwrot „ogólnie rzecz biorąc” jest tu nie na miejscu.Zmodyfikujmy to stwierdzenie tak, aby odzwierciedlało ono to, co Jim prawdopodobnie miał na myśli:„W zawodach lekkoatletycznych, czas trwania wielu biegów krót- kodystansowych jest mniejszy niż czas przekazania wyników tych bie­gów organizatorom zawodów”.