TERMINY DOTYCZĄCE LOGICZNYCH ROZUMOWAŃ

Logika to nauka o poprawnych wnioskowaniach. W codziennym uży­ciu słowo „logika” znaczy tyle, co „poprawne rozumowanie”, bez wcho­dzenia w bliższe analizy. Ludzie uczą się logicznego rozumowania na podstawie doświadczenia. Obserwacje małych dzieci wykazują, że mają wrodzoną zdolność do prowadzenia rozumowań; zdolność ta gwałtow­nie się rozwija wraz ze zdobywaniem doświadczeń.Końcowe wyniki rozumowań mogą być opisane słowami: wnio­sek, ocena, decyzja czy konkluzja. Każde z tych słów ma nieco inne znaczenie, mimo że często używamy ich wymiennie. Na przykład ktoś może powiedzieć: „Doszedłem do wniosku, że Bill nie ma ra­cji”, ale i „(wywnioskowałem, ustaliłem, wydedukowałem), że Bill nie ma racji”. Słowo konkluzja oznacza koniec procesu rozumowania, podczas gdy słowo dedukcja — używane w logice — oznacza, że ktoś doszedł do konkluzji na podstawie rozumowania, wykorzystując pewien zasób in­formacji lub założeń.