Pierwszy uzdrowiony kapłan

Wśród uzdrowionych w Lourdes, których uzdrowienie Kościół uznał za cud, znajduje się o. Cirette, pierwszy uzdrowiony tu kapłan. Czasami można spotkać się z opinią, że księża ośmielają wprawdzie innych do zaufania Bogu czy nawet do pielgrzymki do Lourdes, jednakże sami są raczej sceptyczni. Przykładem takiego księdza był o. Fiamma z diecezji paryskiej, który otwarcie wyznał swojemu lekarzowi, drowi Roeschowi: „Mój arcybiskup życzy sobie, żebym pojechał do Lourdes, ale jadę tam bez jakiejkolwiek wiary w swoje uzdrowienie”. Z pewnością o. Cirette, proboszcz z Beaumontel, myślał zupełnie inaczej. Z wielkim zaangażowaniem pracował dla swojej parafii, gdy zaatakował go szybko postępujący paraliż jako skutek stwardnienia rdzenia kręgowego i uszkodzenia drogi piramidowej. 46-letni o. Cirette widział swój ostatni ratunek w pielgrzymce do Lourdes. 31 sierpnia 1893 basen przy grocie Massabielle stał się stacją końcową jego tęsknoty nadziei. Zanurzono go w basenie, ale oczekiwane uzdrowienie nie nastąpiło. Ojciec Cirette nie stracił jednak zaufania do Boga. To, co nie nastąpiło w basenie, urzeczywistniło się w ciągu następnych godzin. Powoli, stopniowo, całkowicie i na zawsze został on uzdrowiony ze wszystkich fizycznych i duchowych cierpień80. Można sobie wyobrazić, z jaką radością i wdzięcznością uzdrowiony o. Cirette podjął ponownie swoją służbę duchowną. Biuro Medyczne w Lourdes mogło jedynie stwierdzić: wyzdrowienie o. Cirette’a nie jest medycznie wytłumaczalne. Po procesie kanonicznym kompetentny w tym wypadku biskup Evreux, Meunier, zawyrokował w dniu 11 lutego 1908 r., że z punktu widzenia Kościoła nastąpił tu cud.