CAŁA NASZA WIEDZA

Cała nasza wiedza wzrasta w ten właśnie sposób, dzięki korektom i poprawkom. Rzadko się zdarza, aby fakty i zależności przyczynowo- skutkowe uznawane za prawdziwe w pewnym okresie były całkowicie odrzucane. Zazwyczaj są modyfikowane, aby dostosować je do nowych okoliczności. Gdy naukowcy badają nowe, nie znane jeszcze dziedziny wiedzy, często odkrywają, że nowe okoliczności i warunki prowadzą do nowych obserwacji, które z kolei prowadzą do tworzenia nowych teorii i formułowania nowych zależności przyczynowo-skutkowych. Tak jest zresztą we wszelkich sytuacjach życiowych, nie tylko w nauce.