Underworld cda

Międzynarodowy Komitet Lekarski w Lourdes należy odróżnić od utworzonego przez dra Valleta Międzynarodowego Zrzeszenia Lekarzy w Lourdes (Association Médicale Internationale de Lourdes – AMIL). Jest to rodzaj zawodowej organizacji lekarzy. Wydaje ona ważny i godny lektury „Bulletin de 1’Association Médicale Internationale de Lourdes”. Biuletyn ten ukazuje się co trzy miesiące w języku francuskim, włoskim, angielskim i niemieckim. Osoby zainteresowane bieżącymi przewodami uzdrowień w Lourdes mogą się tu na ich temat wszystkiego dowiedzieć.
Proces kościelny i potwierdzenie cudów: Dla instancji lekarskich istotna jest wskazówka, jakiej wszystkim, którzy biorą udział w dyskusji o cudownych uzdrowieniach w Lourdes, udzielił długoletni przewodniczący ( 1959-1971) Biura Medycznego w Lourdes dr Alphonse Olivieri. Położył on szczególny nacisk na to, „że my, jako lekarze, nie możemy do czasu zapadnięcia decyzji biskupiej na temat jakiegoś uzdrowienia nigdy użyć słowa «cud»”. Posiadający specjalne uprawnienia biskup musi podjąć tę najtrudniejszą i ostateczną decyzję. Proces kanoniczny przeprowadzany jest w diecezji, w którym mieszka osoba uzdrowioną (porównaj poz. 53: Thea Angele, która została uzdrowiona, gdy mieszkała w Tettnang w Wirtembergii, ale w czasie procesu kościelnego była już siostrą zakonną w Lourdes – w wypadku jej uzdrowienia proces kościelny przeprowadził biskup Tarbes i Lourdes.)