RODZAJ ROZUMOWANIA

Pewnego dnia dziecko widzi osła, który przypomina mu nieco ko­nia. Dziecko wskazuje na osła, mówiąc „koń”. Jednak tata wskazuje na osła i mówi „osioł”. Po kilku razach dziecko zauważy różnicę pomię­dzy końmi i osłami i nauczy się je odróżniać. Biolog przeprowadza podobny rodzaj rozumowania przez analogię, kiedy chce poklasyfikować żywe istoty w ramach kategorii takich jak królestwo, gromada, klasa, rząd, rodzina, gatunek czy rodzaj. Na pod­stawie ogólnych podobieństw w budowie ciała, budowie wewnętrznej, funkcjonowaniu organizmu czy strukturze genetycznej koni, osłów i zebr, biologowie klasyfikują je jako należące do rodziny koniowatych, ale zaliczają je do różnych gatunków. To stopień podobieństwa decydu­je o sposobie klasyfikacji.