NA POZIOMIE PODŚWIADOMYM

Często się go nadużywa, co prowadzi do błędów myślowych . Na poziomie podświadomym analogie odgrywają podstawową rolę w procesie uczenia się znaczenia słów. Na przykład roczne dziecko wi­dzi czworonogie zwierzę galopujące po polu. Ma długi pysk, szpiczaste uszy, duże oczy, grzywę, ogon i rży. Ktoś mówi „koń”. Parę dni później to samo dziecko widzi inne czworonogie zwierzę podobnych rozmia­rów i kształtu, które jednak jest bardziej krępej budowy ciała. Ma krót­szą głowę, nie galopuje, lecz człapie powoli, bez przerwy coś przeżuwa i ma wymię. Ktoś mówi „krowa”. Potem, za każdym razem, kiedy ob­serwuje któreś z tych zwierząt, dziecko, w ramach swoistego premyśle- nia przez analogię, wychwytuje podobieństwa i różnice i mówi „koń” lub „krowa”, opierając się na podobieństwach, których nauczyło się wcześniej.