ANALOGIE

Dokonał zatem ważnego odkrycia: że pewne cząsteczki tworzą raczej pierścienie niż łańcuchy.Takie przebłyski intuicji mogą przytrafić się komuś, kto długo pra­cuje nad problemem. Nie wynika z tego oczywiście, że pojawiające się rozwiązania są poprawne. W większości nie są. Kiedy jednak jawią się ludziom, którzy są dobrze przygotowani i posiadają gruntowną wiedzę, intuicja może dopomóc w tworzeniu nowej teorii.Jedną z najważniejszych form rozumowania jest analogia, rodzaj wnio­skowania logicznego oparty na założeniu, że jeśli dwie rzeczy są po­dobne pod pewnym względem, to mogą być podobne także pod innym. To ważny rodzaj wnioskowania, pod warunkiem że jest poprawnie sto­sowany.