CEL STOSOWANIA ANALOGII

Jednym z celów stosowania analogii jest skierowanie myślenia we właściwym kierunku. Analogie często sugerują możliwe rozwiązania problemów. Jeśli są stosowane z należytą uwagą, stanowią ważną po­moc w rozumowaniach. Wszystkie urządzenia pracują na zasadzie analogii. Upływ czasu mierzy się przez obracające się dookoła tarczy wskazówki zegara. Sam ten ruch obrotowy nie jest czasem, ale reprezentuje czas. Kąt obro­tu wskazówek stanowi odpowiednik czasu. Termometr rtęciowy lub al­koholowy wskazuje temperaturę za pomocą wysokości słupka rtęci lub alkoholu. Inny rodzaj termometru wskazuje temperaturę za po­mocą wskaźnika obracającego się na skali. W elektrokardiogramie le­karz analizuje wykres zrobiony rysikiem na przesuwającym się papie­rze. Wykres symbolizuje bicie serca pacjenta.