ZDANIA WEWNĘTRZNIE SPRZECZNE

Często mamy do czynienia z wewnętrznie sprzecznymi zwrotami. Jednak nawet kiedy poszczególne słowa przeczą sobie nawzajem, całe frazy posiadają sens i przyjmują specjalne znaczenie. Na przykład, czym są „zimne ognie”? Jeśli są zimne, nie są ogniem. Jeśli jest to ogień, nie może być zimny. Jednak jako zwrot „zimne ognie” weszły w użycie i nabrały specjalnego znaczenia.Pewien przywódca narodowy pewnego razu wspomniał o „przy­szłej historii swego narodu”. Historia dotyczy przeszłości. Jak więc można mówić o przyszłej historii? Niemniej jednak to stwierdzenie ma pewien sens — chodzi w nim o to, co przyszli historycy powiedzą o przeszłości.Podobnie sprawa się ma ze stwierdzeniem „stypendium sportowe”. Przypuśćmy, że pewien uczeń o mizernych wynikach w nauce zostaje przyjęty do college’u i otrzymuje pieniądze tylko z powodu swoich osiągnięć sportowych. W jakim sensie można tu mówić o „stypendium”? Jednak termin ten przybrał nowe znaczenie i w naszym języku funkcjo­nuje właśnie tak.